04.10.2000 Öncesi Bağ-Kur Hizmet Başlangıcı

04.10.2000 öncesi Vergi kaydı olup, Bağ-Kur sigortalılık başlangıcı yaptıramayanlar için Konfederasyonumuz tarafından hazırlanmış yazı;

Ek-1 Emsal Dava Dilekçesi

Ek-2 T.C Yargıtay hukuk Genel Kurulunun 2009/21-10 Esas ve 2009/52 Karar ve 04/02/2009 Tarihli kararı