2016 Yılı Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Satış Belgeleri bedelleri;

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, 2016 yılı satış belgesi bedelleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlenerek; 09/12/2015 tarih ve 29557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre; 2016 yılı satış belgesi bedelleri;

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil Alkol /Metanol Toptan Satış Belgeleri :         3.850 TL

 

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki ve Etil Alkol Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde   :                          255 TL

İlçe merkezlerinde                                                                      :                            175 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                             :                             60 TL

 

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde     :                      1.045 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)         :                         405 TL

 

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde      :                    2.550 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                       :                     2.320 TL

olarak belirlenmiştir.

 

           Satıcıların, bu bedelleri en geç 31/03/2016 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar Kurum sicil numaralarını beyan etmek suretiyle Tütün ve Alkol Piyasası Kurumunun hesabına yatırarak belge sürelerinin uzatılması talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

          Belirtilen süre içinde satış belgesi süre uzatım işlem bedellerini yatırmayan satıcıların belgeleri Nisan ayı sonunda geçerliliğini yitirecek olup; süre uzatım işleminin sona ermesini müteakip ürün satın alamayacaklar ve belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde ellerinde bulunan ürünleri tasfiye edeceklerdir.

         

        31/03/2016 Perşembe günü mesai saati sonuna kadar süre uzatım işlemi yaptırmayan satıcıların faaliyete devam etmek istemeleri durumunda, yeniden belge almaları gerekmektedir.

 

          İlk defa satış belgesi talebinde bulunacaklardan da aynı bedeller tahsil edilecektir.