2019 Yılı Tütün Mamulü, Alkollü İçki Satış Bedelleri

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde, 2019 yılı satış belgesi bedelleri, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunca belirlenerek; 09/01/2019 tarih ve 30650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre; 2016 yılı satış belgesi bedelleri;

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki  Toptan Satış Belgeleri :         7.100 TL

 

2- Tütün Mamulü, Alkollü İçki  Perakende Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde   :                          370 TL

İlçe merkezlerinde                                                                      :                            250 TL

Diğer mahallerde(Belde, köy gibi)                                             :                             90 TL

 

3- Açık İçki Satış Belgeleri

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde     :                      1.530 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde (Belde, köy gibi)         :                         590 TL

 

4- Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi

İl merkezlerinde ve Büyükşehir belediyesine dahil ilçelerde      :                    3.750 TL

İlçe merkezlerinde ve diğer mahallerde                                       :                     3.410 TL

olarak belirlenmiştir.