6736 Sayılı Kanun Vergi Taksitlendirme

18/1/2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında; - Borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan borçlulara, ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda Kanundan yeniden yararlanma, - 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatılması,

TAKSİTLER MEVCUT ÖDEME SÜRELERİ YENİ ÖDEME SÜRELERİ
 
2.Taksit                              31 Ocak 2017               31 Mayıs 2017
 
3. Taksit                            31 Mart 2017                 31 Temmuz 2017
 
4. Taksit                            31 Mayıs 2017               30 Eylül 2017
 
5. Taksit                            31 Temmuz 2017           30 Kasım 2017
 
6. Taksit                            30 Eylül 2017               31 Ocak 2018
 
7. Taksit                            30 Kasım 2017            31 Mart 2018
 
8. Taksit                            31 Ocak 2018              31 Mayıs 2018
 
9. Taksit                            31 Mart 2018              31 Temmuz 2018
 
10. Taksit                          31 Mayıs 2018            30 Eylül 2018
 
11. Taksit                         31 Temmuz 2018          30 Kasım 2018
 
12. Taksit                         30 Eylül 2018              31 Ocak 2019
 
- Mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemelerini de 2017 Mayıs ayı sonuna yapabilmeleri,
 
- Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara, yapılandırılan alacakların tamamını, Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi,
 
- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme,
 
- Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı getirilmiş olup, Tebliğde bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.