Bağ-Kur Emeklilik Kredisi...

13 Şubat 2018 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında borcu olan BAĞKUR’luların, “Kredi Kullandırılması Yoluyla Emekliliğine İmkan Sağlanmasına Dair İş Birliği Protokolü” imzalanmıştır.

Bu kapsamda;

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4(b) kapsamında bulunan ve borçlarını ödeyerek emekli olabilecek sigortalılara yönelik olarak bankalar ile görüşmeler yapılmış, bunun neticesinde de T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile kredi işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 • Banka ile sağlanan mutabakat sonucunda; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının 4(b) kapsamında;
  • Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
  • Birikmiş borcu ile birlikte askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,
  • Birikmiş prim borcu ile durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

Bankadan kredi kullanmak suretiyle borçlarını ödeyerek emekli olabileceklerdir. 

 • Sigortalılar, bankadan kredi kullanabileceklerdir. Söz konusu protokol 3 ay için geçerli olacaktır.
 • Eğer karşılıklı mutabakat sağlanırsa 2 defa olmak üzere protokol uzatılabilecektir.
 • Kredi kullanarak sigorta prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak olup, sigortalıların bankadan kullanmış olduğu kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde Banka tarafından tahsil edilecektir.
 • Başvurularını gerçekleştiren esnafımızdan herhangi bir komisyon alınmayacak olup, esnafımızın kredibilitelerine ilişkin geçmiş sorgulanması da yapılmayacaktır.
 • Söz konusu protokol birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek 4/b sigortalılarını içermektedir.