Bağ-Kur Prim Borçlularına Sağlık Hizmetlerinden Yararlanabilme İmkanı...

1 Ekim 2015 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/8106 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile, altmış günden fazla genel sağlık sigortası prim borcu olan esnaf ve sanatkarlar 31.12.2015 tarihine kadar Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.