Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatiflerinden Faizsiz Kredi ve Faiz İndirimi

Esnaf ve Sanatkârlarımıza Hazine Destekli Yeni Sıfır Faizli Kredi Destekleri Başlatıldı.

16.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile esnaf ve sanatkârlara iki yeni sıfır faizli kredi imkânı getirilmiştir.

Bu kredilerden birincisi kapsamında, esnaf ve sanatkarlar; makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla30.000 TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullanabileceklerdir.

Diğer yeni kredi imkânı sayesinde ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere; KOSGEB Girişimcilik Destek Programını bitiren, başvuru tarihinde 30 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkârlar KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Banka’ya sunmaları durumunda 100.000 TL’ye kadar % 100 faiz indirimli kredi kullanabileceklerdir.

2015 yılında başlayan ustalık belgesi sahibi girişimci esnaflar ile kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlara %100 faiz indirimli kredi imkânı da 2016 yılında devam edecektir.

Ayrıca tüm esnaf ve sanatkârlar mevcut durumda var olan %50 faiz indirimli kredi imkânından 2016 yılında da faydalanmaya devam edeceklerdir.

Söz konusu kredilerden faydalanmak için esnaf ve sanatkârlar Halkbank şubelerine doğrudan başvuru yapılabilecekleri gibi, Esnaf ve Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla da başvuru yapabileceklerdir.