KADIN İSTİHDAMINA HİBE DESTEĞİ

Kadın girişimcilerin 05.03.2012 tarihinden sonra açtığı işletmelerden en fazla 9 işçi çalıştıran ve ilave olarak kadın sigortalı istihdam eden işverenler projenin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki 4.000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4.000 kadın işçi projeden fayda sağlayacaktır. Proje kapsamında; kadın işverenlere ilave istihdam edeceği kadın sigortalı için asgari ücretin net tutarına kadar hibe desteği sağlanacaktır.

Özetle; proje kapsamında 4000 yeni kadın işçi istihdam eden 4000 işveren kadına finansal destek sağlanacaktır.

Projeden yararlanmak için kadın işveren ve ilave olarak istihdam edilecek kadın işçinin taşıması gereken uygunluk kriterleri;

✓ İşverenin kadın olması, ortaklı işletmelerde ise en az 2 ortağın kadın olması gerektiği,

✓ İşyerinin Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Kahramanmaraş illerinde tescilli olması gerektiği,

✓ İşletmenin 05.03.2012 tarihinden sonra kurulmuş olması gerektiği,

✓ Başvuru sırasında işyerinde çalışan toplam işçi sayısının (hiç işçi çalıştırmayanlar dahil) en fazla 9 olması gerektiği,

✓ İşyerindeki son takvim yılındaki 12 aylık ortalama işçi sayısına ilave olarak bir kadın işçinin istihdam edilmesi gerektiği,

✓ İstihdam edilen kadın işçinin 21.02.2022 tarihinden sonra işe alınmış olması gerektiği,

✓ İşverenin Esnaf ve Sanatkârlar Odasına, Ticaret Odasına veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerektiği,

✓ İşverenin SGK’ya toplam prim borcu brüt asgari ücretten az olması gerektiği,

✓ İşverenin birden fazla işyeri varsa sadece bir işyeri için başvurabileceği

✓ Proje kapsamında ilave olarak işe alınan işçinin kadın olması gerektiği

✓ Kadın işçinin 65 yaşından büyük olmaması gerektiği,

✓ Kadın işçinin kendi sigortalılığından dolayı aylık (yaşlılık ve malullük aylığı) almaması gerektiği,

✓ Kadın işçinin işe giriş tarihi itibariyle en az bir ay süreyle işsiz olması gerektiği,

✓ Kadın işçinin işverenin birinci derece akrabası (anne/çocuk) olmaması gerektiği,

Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Başvuru yap