Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

 

        Bilindiği üzere Koronavirüs salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

        Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlikmaske ve mesafekurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

        Bu çerçevede, 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İlimizde;

1-      Sağlık Bakanlığı “Koronavirüs Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile ilgili Bakanlığımızın Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryerimarketotogar,toplu ulaşım aracıcadde/sokakpark ve bahçeleralışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimlere (her ilçe kendine uygun planlama yapacak şekilde) ağırlık verilmesi,

2-      Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanması,

-          Evlere paket servis ve gel al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),

-          Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları,

-          Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,

-          Nikah/Düğün salonları,

-          Halı sahalar ve spor salonları,

-          İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,

-          Tiyatro, sinema ve konser salonları,

-          Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler,

3-      26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, (Bu konuda, uygulama birliğinin sağlaması için Valiliğimiz tarafından yapılacak düzenlemeye uygun şekilde planlama yapılması)

 (Ayrıca ilimizde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri İl Pandemi Kurulunca değerlendirilecektir.)

4-    Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi,

Kaymakamlarımızca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.