Medicalpark Silivri Hastanesi İle Sağlık Hizmeti Sözleşmesi

SGK güvencesini kullanmayan/olmayan SGK'nın karşılamadığı işlemlerde KURUM üye/çalışan ve 1.derece yakınlarına,hastanenin cari fiyatları üzerinden Sgk güvencesini kullanan KURUM üye/çalışan ve 1.derece yakınlarına,ise hastane hizmetlerinde hastadan alınan fark ücreti üzerinden aşağıdaki indirim oralanları cetvelinde belirtilen oralanlarda indirim uygulanır.İlaç tıbbi sarf malzeme,özellikli  malzeme ve sigorta katılım payı üzerindenindrim uygulanmaz.