MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ HAKKINDA

Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Mesleki Yeterlilik kurumu mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin Tebliğ (sıra no:2019/1) 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir..