Stopaj ve KDV oranlarında indirim.

31.07.2020 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2813 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, sadece kira ödemelerini kapsayan bazı stopaj gelir vergisi kesinti oranları yine 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %20’den %10’a indirilmiştir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde yer alan

-70.maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden,

-Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden,

-Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslar arası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinde yer alan

-Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

bu güne kadar % 20 olarak uygulanan stopaj gelir vergisi kesinti oranları 31.07.2020 ilâ 31.12.2020 tarihleri arasında geçici olarak %10’a indirilmiştir.

 

2007/13033 Sayalı Bakanlar Kurulu Kararına; 31.07.2020 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile geçici 6’ncı madde eklenmiş ve (1).fıkrada KDV oranı %18’den % 8’e indirilen teslimler,

(2).fıkrada da KDV oranı % 8’den % 1’e indirilen teslimler anlatılmıştır.

“GEÇİCİ MADDE 6-

(1) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil): %8 

a) İşyeri kiralama hizmeti,

b) Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

c) Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

ç) Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

d) Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

e) Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

f) Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerinin ütüleme hizmetleri,

g) Halı ve kilim yıkama hizmetleri, ğ) Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

h) Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ı) Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

i) Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakim ve onarımı (malzemeler hariç),

j) Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

k) Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

l) Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

m) Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

n) Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

o) Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

ö) Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

p) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırası kapsamı dışındaki yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısım hariç),

r) Yolcu taşıma hizmetleri,

s) Ekli II sayılı listenin “A) GIDA MADDELERİ” bölümünün 4’üncü sırasında yer alan mallar hariç olmak üzere, 30/12/2019 tarihli ve 1951 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu faslında yer alan süs bitkileri ile Çiçek teslimleri, için, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.” şeklindedir.

 

(2) 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil): %1

a) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16’ncı sırasında yer alan giriş ücretleri

b) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24’üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri

c) Ekli II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 25’inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri için, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranları uygulanır.” şeklindedir.

(2). fıkrada yer alan ve yine açıkça sayılan söz konusu giriş ücretleri, bazı yerler ve şekillerdeki yeme-içme hizmetleri ile geceleme hizmetlerinin KDV oranı da yine 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bu defa % 8 yerine % 1 olarak belirlenmiştir.

Daha açık ifadelerle KDV oranı % 1’e İNDİRİLEN söz konusu teslimler şunlardır.

II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün; 16- sırasında yer alan; sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri,

24-sırasında yer alan; kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

25-sırasında yer alan; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti