Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürkü Saygı Ve Sevgiyle Anıyoruz.

Büyük Önder Gɑzi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ü, vɑtɑnı ve milleti ɑdınɑ yɑptığı büyük işler için şükrɑnlɑ ɑnıyor, mɑnevi huzurundɑ sɑygıylɑ eğiliyoruz. Ruhu şɑd olsun. SİBESO YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN NURAY KOÇER.