Üyelerimize Oda Aidat Borçlarını Faizsiz ve Taksitle Ödeme İmkanı...

6736 Sayılı Kanun hükümlerine göre esnaf ve sanatkarlarımızın aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti 30 Kasım 2016 Tarihine kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Üyelerimizin bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için 31 Ekim 2016 Tarihine kadar Odamıza başvurmaları şarttır.