Yazar Kasa Poslarda Düzenleme

Maliye Bakanlığı yeni nesil yazar kasaların değişimi ile ilgili yeni düzenlemeye gitti. 21. Aralık 2017 tarihli ve 30277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 488 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2014 yılı cirosu 150 Bin TL'nin altında olan esnaf ve sanatkarlarımız, eski nesil yazarkasalarını, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın bu cihazların mali hafızası dolana kadar kullanabilecekler. Mali Hafızası dolan veya herhangi bir nedenle mali hafıza değişimini gerektiren bir durumda eski nesil cihazlara yeni mali hafıza takılamayacak, bunun yerine yeni nesil yazar kasa kullanılması zorunlu olacaktır'

 
Mali hafızanın dolması veya herhangi bir nedenle mali hafızanın değiştirilmesi zorunluluğunun doğması halinde, bu durumun meydana geldiği tarihi takip eden 30 gün içinde (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) yeni nesil yazarkasaların alınması ve kullanılması zorunludur. Bu karar ile esanf ve sanatkarlarımız rahat nefes alacaktır.
 
Tüm Esnaf ve Sanatkarlarımıza Hayırlı İşler Dileriz.
 
SİBESO Yönetim Kurulu Başkanı Nuray KOÇER.