Hakkımızda

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası 1961 yılında Sanatkârlar Derneği olarak kurulmuştur. 1966 yılında Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Derneğine dönüştürülmüş olan Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşudur. Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası 1964 yılında çıkartılmış olan 507 sayılı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanununa tabi olarak hizmetini sürdürmüş olup 1983 yılına kadar dernek statüsünde hizmetine devam etmiştir. 1983 yılında dernekler odalar statüsüne dönüştürülmüş Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşları Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak 2005 yılına kadar 507 sayılı kanuna göre idare edilmiştir. 21 Haziran 2005 tarihinde 507 sayılı kanunun yerini 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu” almıştır. Yeni kanun ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı e-esnaf uygulaması başlatılmış ve tüm esnaf sanatkâr işlemleri esnaf sanatkâr veri tabanında otomasyon sisteminde kayıt altına alınmıştır. 5362 Sayılı kanun ile esnaf ve sanatkârlarımızın lehine birçok yenilikler getirilmiştir.1961-2011 yılları arası aynı yerinde hizmet vermeye devam eden binamız Boğluca deresi çevresindeki istimlak işlemleri nedeni ile yıkılmış bulunmaktadır.Odamızın yeni hizmet binası ise Piri Mehmet Paşa Mah. Çiçek Çıkmazı Sokağı No:13 Silivri adresindedir.