Çıraklık Eğitimi

Öğrenci Kayıt Bilgileri
Kayıt olduğu tarihte 19 yaşından gün almayan öğrenciler;

1- Mesleki eğitim merkezlerine en az İlköğretim mezunları ile 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda İlkokullardan mezun olanlar (5. sınıfı bitirenler) veya ortaokullardan ayrılan öğrenciler kayıt yaptırabilir.

2- Kanun kapsamında bulunan herhangi bir meslekte çalışıyor olmak,

3- Sağlık durumu pratik eğitimi yapacağı (çalışacağı) mesleğe uygun olmak,

4- Çalıştığı işyeri esnaf odası vb. kayıtlı olmak

 

Kayıt olduğu tarihte 18 yaşını doldurup 19 yaşından gün alan öğrenciler ; 

Yukarıdaki şartlara ilave olarak ;

1- Daha önce Mesleki (çıraklık) eğitimden geçmemiş olmak,

2- Askerlikle ilşkisi bulunmamak.

Kayıt İçin İstenen Belgeler;

1- 4 Adet Çıraklık Sözleşmesi (okuldan alınacak),

2- Diploma veya öğrenim belgesinin aslı ve fotokopisi,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi ( T.C.Kimlik No),

4- 6 Adet vesikalık resim (son 6 ayda çekilmiş),

5- İkametgah kağıdı,

6- Sağlık raporu (Sağlık ocağı vb.),

7- Kan grubunu gösterir belge,

8-İşyeri sahibinin "Usta Öğreticilik Belgesi" aslı ve fotokopisi.