İş Yeri Açma Belgesi

Teknik orta öğretim programları mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara (Teknik Lise), mesleki eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan bağımsız iş yeri açma belgesi verilir. 

Teknik lise mezunları ve genel liselerden birinden mezun olup ta önlisans seviyesinde mesleki ve teknik öğrenim görenler ile, meslek lisesi mezunu olup ta alanı dışında bir meslek dalında önlisans eğitimi görenlere mesleğinde en az 1 yıl çalıştıktan sonra;

Lisans seviyesinde (4 yıllık fakülte) mesleki ve teknik eğitim görenler ile, meslek lisesi mezunu olup ta mesleği ile ilgili meslek dalında önlisans eğitimi alanlara doğrudan işyeri açma belgesi verilir (Kanun Maddesi: 30).

Şartları uyan kimseler aşağıda yazılı evraklarla birlikte merkezimize başvuruda bulunarak sınava girmeden doğrudan İşyeri Açma Belgesi alabilirler. 

(İşyeri Açma Belgesi, Ustalık Belgesi ile aynı işi görmektedir.)

Başvuruda İstenilenler

1) Okul diplomalarının aslı ve fotokopisi,
2) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi,
3) 4 adet vesikalık fotoğraf,
4) Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu ,
5) Dilekçe.

Şartları uyan kimseler yukarıda yazılı evraklarla birlikte kendilerine en yakın mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunarak sınava girmeden doğrudan İşyeri Açma Belgesi alabilirler.