Ustalık Belgesi

USTALIK BELGESİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI 
İlgili kanunun 16. Maddesine göre kalfalık belgesi alanlar: 

a) Kalfalık belgesini aldıktan sonra Mesleki Eğitim Merkezlerinde ustalık kursuna katılıp kursu ve çalışma süresini tamamlayanlar ustalık sınavına girebilirler. Sınavlarda başarılı olanlar Ustalık Belgesi alabilirler (Kanun Maddesi: 28/b). 

b) Kalfalık belgesini aldığı tarihten itibaren mesleklerinde en az 5 yıl SSK? lı olarak çalışanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılıp başarılı olmaları durumunda "Ustalık Belgesi" alabilirler (Kanun Maddesi :28/c) (Ek III formu) 

2) İlgili Kanunun Geçici 1a/1 Maddesine Göre Kalfalık Belgesi Alıp 22 Yaşını Dolduranlar: 

a) İlköğretim okulu mezunu olanlar;
çıraklık eğitim süresi 2 yıl olan mesleklerde çalışanlar 7 yıl
çıraklık eğitimi süresi 3 yıl olan mesleklerde çalışanlar 8 yıl
çıraklık eğitimi süresi 4 yıl olan mesleklerde çalışanlar 9 yıl

b) Lise ve daha üst seviyede genel eğitimden mezun olanlar;
çıraklık eğitimi süresi 1 yıl olan mesleklerde çalışanlar 6 yıl
çıraklık eğitimi süresi 1.5 yıl olan mesleklerde çalışanlar 6.5 yıl
çıraklık eğitimi süresi 2 yıl olan mesleklerde çalışanlar 7 yıl süre ile çalıştıklarını Ek III formu ile belgelendirmeleri halinde ustalık sınavlarına katılabilir,başarılı olmaları halinde de Ustalık Belgesi alabilirler. Ancak 06.01.1998 tarihinden önce kapsama alınan meslek dalları için bu tarihten sonraki çalışmalar SSK? lı, bu tarihten sonra kapsama alınan meslek dalları için kapsama alınış tarihinden sonraki çalışmalar SSK ?lı olmalıdır. Ayrıca kapsama alındığı tarih ile 06.01.1998 tarihi arasında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki hizmetleri dikkate alınır (Kanun maddesi: Geçici 1a/3).

Ustalık belgesi başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?

a) Ek III formu --> dosyalar/2013_11/01081735_ek3.doc
b) Öğrenim belgesi aslı ve örneği
c) Nüfus cüzdanı aslı ve örneği 
d) Dört adet vesikalık fotoğraf 
e) Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu
f) Kalfalık Belgesinin aslı ve fotokopisi
g) 06.01.1998´ den sonraki çalışmalar için SSK yada Bağkur belgesi

3) Meslek Lisesi Mezunları

a) 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar meslek lisesinden mezun olanlar mezun oldukları meslek dalında doğrudan "Ustalık Belgesi" alabilirler (Kanun Maddesi: Geçici 1b/2). --> dosyalar/2013_11/01081734_1986_oncesi_sinavsiz_meslek_lisesi_dilekcesi.doc
b) 1985-1986 Eğitim-Öğretim yılından sonra meslek lisesinden mezun olanlar doğrudan ustalık sınavlarına katılarak sınavlarda başarılı olmaları halinde "Ustalık Belgesi" alabilirler (Kanun Maddesi: 29). --> dosyalar/2013_11/01081734_1986_sonrasi_meslek_lisesi_dilekcesi.doc

4) Denklik yoluyla:

Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık ustalık veya kurs belgeleri ile yurt içinde çıraklık okulları, Pratik sanat okulları, Mesleki ve Teknik Açıköğretim okulu, Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri vb. kurumlardan alınmış belgeler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir (Kanun Maddesi: 35). 

UNUTMAYIN! Bir kişinin kapsamda bulunan 130 meslek dallarından birinde kendisine ait işyeri açabilmesi için ya kendisinin "Ustalık Belgesi" olmalı yada ustalık belgesi sahibi birini işyerinde çalıştırıyor olmalıdır. Aksi takdirde kendisine ait işyeri açması mümkün değildir. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırabilmesi içinde kanunen ya kendisinin "Usta Öğreticilik Belgesi" olmalı yada usta öğretici belgesi sahibi birini yanında çalıştırıyor olmalıdır.Ustalık Belgesi ve Usta Öğreticilik Belgesi olmayan işyeri sahipleri Bu belgeleri almak için kendilerine en yakın Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmalıdırlar.