Üye Aidatları

5362 Sayılı Kanunun 61. Maddesi gereğince Oda yıllık aidatları Nisan ve Ekim aylarında iki taksitte ödenir. Yllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulunca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez. 2022 Yılı Belge Ücreti: 65 TL.

Yıllık Oda Aidatları Erkek Kadın
2022 576,5TL 576,5 TL
2021 375 TL 358 TL
2020 375 TL 295 TL
2019 350 TL 256 TL
Yıllık Oda Aidatları 1.Sınıf  3.Sınıf 
2018 318 TL 203 TL
2017 318 TL 178 TL
2016 318 TL 165 TL
2015 309 TL 123,5 TL
2014 276 TL 110 TL
2013 250 TL 100 TL
2012 228,5 TL 91,5 TL
2011 204 TL 82 TL 
2010 186 TL 74,5 TL
2009 170 TL 68 TL
2008 156 TL  
2007 143 TL  
2006 133 TL  
2005 122 TL  
2004 107,5 TL