Üye Kayıt İşlemleri

- 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
- 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
- Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.
- 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili Ustalık Belgesi istenir.
 
Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır;
 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.
 
 
Sicil Müdürlüğü  ve Oda Kaydı için Gerekli Evraklar
1-Kimlik Fotokopisi (2 Ad.)
2-Vergi Yoklama Tutanaği (2 Ad.)
3-Fotoğraf (2 Ad.)
4-Vergi Levhası (2 Ad.)
 
ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER
1- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
*Vergi Yoklama Tutanağı
*Vergi Levhası 
*Kimlik fotokopisi
*Oda Faaliyet Belgesi
 
2- MESLEK DEĞİŞİKLİĞİ VE MESLEK İLAVESİ
- Vergi Yoklama Tutanağı
- Vergi Levhası
-Oda Faaliyet Belgesi
-Kimlik fotokopisi
 
 
3- VİZE İŞLEMLERİ
-  Vergi Levhası
-Kimlik fotokopisi
 
4- TERK İŞLEMLERİ
- Vergi Dairesinden, vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı. 
- Üyesi olduğu Odadan borcu yoktur yazısı.
-Kimlik Fotokopisi